Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin sklepu

 I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.salvepolska.com.pl/

2.Sklep internetowy Salve Polska, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internetowej

3.Sklep Internetowy sklep.salvepolska.com.pl jest prowadzony przez firmę: 

Salve Polska Sp.z.o.o.

Bursaki 16 c, 20-150 Lublin

NIP: 712-26-24-426, REGON: 431868667

nr KRS: 0000209068

dalej nazywaną „Sprzedającym”. 

4.Ilekroć w niniejszym regulaminie pojawiają się następujące zwroty należy je rozumieć:

Klient - osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia za pośrednictwem Sklepu, zwana dalej Klientem

Sklep (sklep internetowy) to serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.salvepolska.com.pl , za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia 

Towar to produkty prezentowane w Sklepie internetowym www.sklep.salvepolska.com.pl

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość produktów,

kc - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964.16.93),

Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

Ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczegółowych warunkach sprzedaży konsumenckiej

Ustawa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowyc

 5.Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

telefon - 81 442 05 40

e-mail –biuro@salvepolska@com.pl

adres korespondencyjny – Salve Polska ul.Bursaki 16 c, 20-150 Lublin

 

 II REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenie jego przyjęcia na zasadach opisanych poniżej

2.Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę www.sklep.salvepolska.com.pl przez 24 godziny na dobę

3.Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia składanych przez stronę www.sklep@salvepolska.com.pl prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia

4.Zamówienia mogą składać zarejestrowani użytkownicy jak i niezarejestrowani klienci sklepu. Rejestracja jest dobrowolna, bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Sklepu

 

III CENY I FORMY PŁATNOŚCI

1.Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i zawierają podatek VAT

2.Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia

3.Podane ceny  zawierają koszty dostawy na terenie Polski, koszty dostawy poza granice Polski zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki

4.Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty przedstawiona jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności

5.Do każdego zamówienia załączony jest dowód zakupu w postaci paragonu. Faktura Vat jest wystawiana na życzenie klienta po uprzednim poinformowaniu

6.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Klientów, tj. zmiany nie dotyczą zamówień, które zostały złożone

7.Płatności w sklepie internetowym można dokonywać w następujący sposób:

- formie przedpłaty - przelew bankowy na konto bankowe sprzedającego:

Salve Polska Sp.z.o.o.

Bursaki 16 c

20-150 Lublin

PKO BP SA Lubartów 86 1020 3206 0000 8102 0042 5769 
 Uwaga: w treści przelewu prosimy podać numer zamówienia

- za pośrednictwem serwisu PayU

- gotówką przy odbiorze osobistym towaru / po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości odbioru

osobistego ze sprzedawcą/

8.Na płatność (przelew) lub informację o odbiorze osobistym czekamy do 5 dni od daty złożenia zamówienia, w przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane

9.Towar jest wysyłany wraz z dokumentem sprzedaży na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres po otrzymaniu zapłaty na konto bankowe lub po opłaceniu należności gotówką w siedzibie firmy

 

 IV Dostawa i czas realizacji: 

1.Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze godzinach od 7 -15. Zamówienia składane w soboty, niedziela i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego

2.Czas realizacji zamówienia wynosi od 48 godzin z wyłączeniem weekendów oraz dni ustawowo wolnych od pracy do 7 dni roboczych i uzależniony jest od dostępności towaru w magazynie oraz momentu zaksięgowania wpłaty na koncie firmy Salve (w przypadku płatności przelewem).

3.Paczki nadawane są w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania przelewu na koncie. Nadawanie paczek przez pracowników firmy oraz dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej odbywa wyłącznie w dni robocze

4.Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.W przypadku niedostępności towarów w magazynie Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie zamówienia)

Dotyczy to także produktów w danej chwili dostępnych na stronie sklepu. Przedstawiona oferta nie jest prawnie wiążąca,  ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych

5.W przypadku braku towaru zwrot wpłaconej kwoty następuje w ciągu 3 dni roboczych od chwili zaksięgowania płatności.

6.Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie jest uszkodzone należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy

7.Po odbiorze przesyłki Klient powinien niezwłocznie sprawdzić jej zawartość pod względem kompletności i zgodności z dokumentem sprzedaży oraz złożonym zamówieniem

8.Jeśli kurier nie zastania klienta pod wskazanym adresem, kurier powinien zostawić dokument awizo z numerem przesyłki i telefonem do oddziału DPD. Można zadzwonić na podany na awizo numer telefonu i potwierdzić dogodną godzinę i dzień ponownej próby doręczenia następnego dnia. W przypadku gdy ponowna próba doręczenia nie dojdzie do skutku, przesyłka wraca do nadawcy lub zostaje zatrzymana w oddziale firmy kurierskiej do czasu wyjaśnienia sprawy

9.Zamówiony towar można odebrać w siedzibie firmy. Po złożeniu zamówienia należy oczekiwać na kontakt e-mailowy celem ustalenia terminu odbioru. Odbiór osobisty jest bezpłatny

 

V Odstąpienie od umowy

1.W okresie czternastu dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość

2.Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres: Salve Polska Sp.z.o.o. ul.Bursaki 16 c, 20-150 Lublin, z dopiskiem ODSTĄPIENIE OD UMOWY, może to także zrobić drogą mailową na adres biuro@salvepolska@com.pl, poprzez wypełnienie wzoru formularza odstąpienia od umowy.

3.Wzór formularza odstąpienia od umowy:

Data………………….

Ja (imię i nazwisko)………………………… ………………………………………………………………..

niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy………………………………………..

Data zawarcia umowy…………………………………………………………………………………………..

Adres konsumenta……………………………………………………………………………………………..

Numer telefonu konsumenta…………………………………………………………………………………..

Numer konta bankowego konsumenta……………………………………………………………………………………..

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Formularz należy wydrukować z dopiskiem ODSTĄPIENIE OD UMOWY i dołączyć do przesyłki zawierającej zwrot

4.Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres: Salve Polska ul.Bursaki 16 c, 20-150 Lublin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni

5.Zwracany produkt nie może nosić żadnych znamion użytkowania. Wszystkie elementy produktu muszą być w stanie niezmienionym. Zwracany przez klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniając brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Do przesyłki musi być dołączony oryginalny dowód zakupu

6.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

7.Sklep nie przyjmuje przesyłek „za pobraniem”. Koszty zwrotu zamówienia ponosi Klient i nie podlega on zwrotowi

8.Zwrot płatności następuje niezwłocznie, nie poźniej jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zwracanego produktu lub jeśli odstąpienie od umowy nastąpi przed otrzymaniem produktu zwrot płatności następuje niezwłocznie, nie poźniej jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oryginału oświadczenia odstąpienia od umowy przez sklep internetowy Salve lub informacji mailowej z prawidłowo uzupełnionym formularzem według wzoru formularza odstąpienia od umowy

9.Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie

10.Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być w stanie niezmienionym, kompletny. Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym Salve Polska Sp.z.o.o. przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa

11.Pieniądze zostaną zwrócone na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu odstąpienia od umowy

 

VI Reklamacje  

1.Warunki reklamacji reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczegółowych warunkach sprzedaży konsumenckiej

2.Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty nabycia towaru pod warunkiem zawiadomienia sklepu o wadzie w ciągu 14 dni od stwierdzenia niezgodności towaru z umową

3.Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia zakupu

4.Podstawy reklamacji nie stanowią różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta

5.Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w przeciągu 14 dni od jej doręczenia reklamacji wraz z opisem przyczyn reklamacji z prawidłowo wypełnionym formularzem reklamacji

6.W celu złożenia reklamacji należy przesłać reklamowany produkt do siedziby firmy Salve Polska przesyłką opłaconą przez Klienta  wraz z dowodem zakupu oraz prawidłowo wypełnionym formularzem reklamacji

7.Adres do wysyłki reklamacji

Salve Polska

Ul.Bursaki 16 c

20-150 Lublin

8.Wzór formularza reklamacji:

REKLAMACJA

Data………………………………………………………..

Dane klienta:

Imię i nazwisko:……………………………………………..

Adres konsumenta…………………………………………

Telefon……………………………………………………….

Produkt:………………………………………………………

Model:………………………………………………………..

Data zakupu:………………………………………………….

Data stwierdzenia wady………………………………………

Data wypełnienia reklamacji………………………………

Opis wady/ przyczyny reklamacji…………………………….

Numer konta bankowego klienta……………………………

Podpis konsumenta

z dopiskiem Reklamacja

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem

9.Jeśli reklamacja nie będzie uwzględniona (gdy nie będzie możliwa naprawa, wymiana lub zwrot gotówki) towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji

10.Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczegółowych warunkach sprzedaży konsumenckiej wyłączona zostaje odpowiedzialność za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział

11.Gwarancją nie są objęte:

a.Wady takie, które powstały w trakcie użytkowania: uszkodzenia wynikające z niewłaściwego lub niedbałego użytkowania wyrobu, przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (rysy, obicia, otarcia, zadrapania, dziury itp.), uszkodzenia chemiczne, uszkodzenia powstałe w wyniku działania wysokich lub niskich temperatur, zabrudzenia, odbarwienia, ślady po przemoczeniu (przepoceniu),  nieprzestrzegania prawidłowej eksploatacji w tym instrukcji użytkowania normalnego zużycia i wycierania wyrobu

b.Produkty w ciemnych kolorach, gdzie skóra była intensywnie barwiona mogą pozostawiać na ubraniach lekkie zabarwienia, szczególnie w miejscach narażonych na wzmożoną potliwość

c.Skóra pod wpływem użytkowania zmienia wygląd, gwarancja nie obejmuje wszelkiego rodzaju wycierania lica oraz zarysowań materiału

12.W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne dostępne w sklepie towary do wyboru

13.Zwrot naprawionego towaru, jego wymiana lub zwrot równowartości ceny zakupu nastąpi do 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego

 

VII Ochrona danych:

1.Przetwarzanie danych osobowych następuje na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

2.Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych( w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu, pełnego adresu, adresu poczty elektronicznej, numeru identyfikacji podatkowej NIP, numeru rachunku bakowego, w przypadku zwrotu zapłaconych należności) przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

3.Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia

4.Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta. Salve Polska przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym sklep.salvepolska.com.pl

5.Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi

6.Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, wystawienia faktury oraz w celach księgowych. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

7.Dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówień

8.Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Dane osobowe mogą być poprawiane, aktualizowane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub poprzez zgłoszenie na adres biuro@salvepolska.com.pl

 

VIII Pozostałe postanowienia: 

1.Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu sklep.salvepolska@com.pl

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne

3.Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 25.05.2018 i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty

4.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.sklep.salvepolska.com.pl

5.Zamówienie złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia

6.Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www

7.Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.sklep.salvepolska.com.pl (w zakładce „Regulamin”)

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl